NetCom Sieci Komputerowe & Internet Wi-Fi , Telefonia VOIP
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym "Radzę Sobie" zostało formalnie zarejestrowane w styczniu 2008 r.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom.Dzięki naszej pomocy podopieczni mają szansę osiągnąć maksymalną zdolność funkcjonowania
w społeczeństwie zgodnie z ich możliwościami. Każda pomoc finansowa sponsorów bezpośrednio wzbogaca ofertę edukacyjno-wychowawczą.

 

 


© RadzeSobie 2011